Μήνυμα τοῦ Μητροπολίτου μας γιά τό νέο ἔτος          


             
              Ἀνέτειλεν ἀδελφοί μου τό 2017.
    Ἕνα νέο ἔτος. Ἕνα δῶρο χαρᾶς καί εὐφροσύνης. Ἀνταλλάσσουμε εὐχές καί ἔχουμε μιά αἴσθησι ἀνανεώσεως. Λέμε ὅτι εἶναι «ματαιότης ματαιοτήτων» ὁ χρόνος, ἀφοῦ ἀνήκει στά πράγματα τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλά ξέρουμε πολύ καλά ὅτι, ὡς πεπερασμένοι ἄνθρωποι πού εἴμαστε, ζοῦμε ἐν χρόνῳ καί ὁ Κύριος ὁ Θεός μας κατεργάζεται τή σωτηρία μας καί τόν ἁγιασμό μας, ὥστε ἐν χρόνῳ εὑρισκόμενοι καί ζῶντες νά προετοιμάσουμε τό αἰώνιο μέλλον μας, νά εἰσέλθουμε στήν προοπτική τῆς θεώσεως πού θά μᾶς εἰσαγάγει θριαμβευτικά στό ὑπέρχρονο καί στό αἰώνιο, στό ὁποῖο καλούμαστε νά ζήσουμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι καί οἱ Ἄγγελοι μόνον, ἐνῶ ὅλος ὁ ἄλλος κτιστός κόσμος θά δοκιμασθῇ ἀπ’ τό πῦρ καί δέν θά ὑπάρχῃ. Θά ὑπάρχῃ μόνο ὅσο ὑπηρετεῖ τό ὑψηλότερο ἀγαθό γιά μᾶς, τήν σωτηρία μας. Ἑπομένως, αὐτό πού πρέπει νά εὐχηθοῦμε σήμερα εἰς ἀλλήλους καί νά ἀποφασίσουμε ὡς ὅρο ζωῆς γιά τήν περαιτέρω  πορεία μας σ’ αὐτό τόν κόσμο, εἶναι νά εἰσέλθουμε  στόν ἱερό χῶρο τῆς θείας εὐδοκίας, ὑποτάσσοντας τό θέλημά μας στό Θεῖο Θέλημα πού μόνο στή σωτηρία μας στοχεύει. Ἡ εὐδοκία τοῦ Θεοῦ εἶναι τό ζητούμενο. Εἶναι ἡ θωράκισίς μας, ἡ ἰσχύς μας καί ἡ ἀσφάλειά μας. Διότι ἡ θεία εὐδοκία ξεπερνᾶ τίς ἐπιδιώξεις μας γιά τά παρόντα καί στοχεύει στήν αἰώνια χαρά μας, στή σωτηρία καί στή θέωσί μας. Εἶναι καλή εὐχή νά λέμε, «εὐτυχισμένος ὁ καινούργιος χρόνος», μέ «ὑγεία καί εὐτυχία τό νέο ἔτος», ἀλλά εἶναι ἐλλειπής εὐχή, διότι περιλαμβάνει μόνο τίς ἐπίγειες χαρές. Ἡ ὑγεία εἶναι ὄντως τό μεγαλύτερο ἀγαθό γιά τόν παρόντα βίο, ἀλλά στήν κορυφή τῆς πυραμίδας τῶν ἀξιῶν εὑρίσκεται ἡ σωτηρία μας, ὁ ἁγιασμός μας, κι αὐτό ἐπιτυγχάνεται μέ τήν ἐν πνεύματι ζωή. Νά εὐλογοῦμε τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ ὅλο τόν χρόνο τῆς ἐπιγείου ζωῆς μας μέ τούς λόγους μας καί τά ἔργα μας, αὐτό ἁγιάζει τόν χρόνο καί τόν μεταποιεῖ σέ ὑπέρτατη ἀξία. Εἶναι σαφεῖς οἱ Εὐχές τῆς Θείας Λατρείας μας καί μᾶς καλοῦν νά δεηθοῦμε ὥστε νά ζήσουμε τόν ὑπόλοιπο χρόνο τῆς ζωῆς μας ἐν μετανοίᾳ καί νά ἐπιτύχουμε τήν συγγνώμη καί τήν ἄφεσι τῶν ἁμαρτιῶν μας καί νά εἶναι τά χρόνια πού μᾶς μένουν ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα καί  εἰρηνικά καί νά ἐμπεριέχονται σ’ αὐτά ἡ καλή ἀπολογία ἐνώπιον τοῦ Θρόνου τοῦ Κυρίου τήν ἡμέρα τῆς ἐξόδου μας ἀπ’ αὐτό τόν κόσμο. Ἐλᾶτε, ἀδελφοί μου ἠγαπημένοι, νά καλοδεχθοῦμε ἐν χαρᾷ τόν νέο χρόνο καί νά δεηθοῦμε τοῦ Κυρίου, νά τόν ἀναδείξῃ ὡς χρόνο ἅγιο, στόν ὁποῖο θά ἐμπεριέχωνται ὅλα τά ἀγαθά τοῦ Θεοῦ τά ἐπίγεια καί τά ἐπουράνια τά ὁποῖα εὔχομαι ἐν ἀγάπῃ πολλῇ πλούσια ὁ Κύριος νά χαρίσῃ στόν καθένα σας.
Μέ ἄπειρες πατρικές ἐν Κυρίῳ ἑόρτιες Εὐχές
Ὁ Μητροπολίτης Σας

  Ο ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

Share on Google Plus

About Μαρία Χριστοδούλου

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.