Ο είναι μια κατάσταση που συχνά διαγιγνώσκεται πριν την ηλικία των 3 ετών. Τα παιδιά με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή έχουν καθυστέρηση στον λόγο ή δεν μιλούν καθόλου, δυσκολεύονται στην κοινωνική αλληλεπίδραση με τους γύρω, έχουν περιορισμένα ενδιαφέροντα και περίεργες ή επαναληπτικές συμπεριφορές.

Ο είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που προκαλείται απ δυσλειτουργία στην ανάπτυξη και λειτουργία του εγκεφάλου. Μερικά παιδιά με  έχουν Νοητική Καθυστέρηση.

Η εύρεση της σωστής θεραπείας είναι αρκετά περίπλοκη καθότι οι ανάγκες κάθε παιδιού είναι ξεχωριστές και έχουν διαφορετικές δεξιότητες και αδυναμίες. Συχνά οι γονείς προβαίνουν σε ακουόγραμμα καθώς το παιδί τους δεν ανταποκρίνεται στο κάλεσμα τους ή στις εντολές τους.
Επίσης κάποιες φορές τα παιδιά αυτά έχουν περίεργες συμπεριφορές και είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν. Η έγκαιρη διάγνωση, η σωστή ενημέρωση των γονιών, η ιατρική, συμπεριφορική και υποστηρικτική παρέμβαση βελτιώνει κατά πολύ την λειτουργικότητα και την μακροχρόνια εξέλιξη των παιδιών με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή.

Το  περιλαμβάνεται στην κατηγορία αυτή αλλά έχει καλύτερη εξέλιξη και πρόγνωση. Βασικό σημείο διαφοροποίησης είναι ότι δεν υπάρχει καθυστέρηση στον λόγο στα παιδιά με.
Ipaideia.gr